Bài trích
Một số vấn đề rút ra từ các bản án, quyết định của Toà án bị cấp giám đốc thẩm xử huỷ năm 2007 /
Tác giả CN Nguyễn Quốc Công
Nhan đề Một số vấn đề rút ra từ các bản án, quyết định của Toà án bị cấp giám đốc thẩm xử huỷ năm 2007 / Nguyễn Quốc Công
Thông tin xuất bản H;, 2008
Mô tả vật lý tr.25-28+38
Tóm tắt Qua các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật cấp giám đốc thẩm xử huỷ để điều tra lại hoặc xét xử lại năm 2007, rút ra một số thiếu sót chủ yếu sau: Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; Về việc lập cáo trạng truy tố bị can ra trước Toà án; Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử( sơ thẩm, phúc thẩm)…Từ những thiếu sót, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục, góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Bản án; quyết định; Giám đốc thẩm
Nguồn trích Kiểm sát- Số Tết( 03/02-2008)
000 01093nam a2200241 p 4500
00123635
0022
00420476
00520080425095212.0
008
0091 0
039|y20151004202223|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Quốc Công
245|aMột số vấn đề rút ra từ các bản án, quyết định của Toà án bị cấp giám đốc thẩm xử huỷ năm 2007 / |cNguyễn Quốc Công
260|aH;, |c2008
300|atr.25-28+38
520 |aQua các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật cấp giám đốc thẩm xử huỷ để điều tra lại hoặc xét xử lại năm 2007, rút ra một số thiếu sót chủ yếu sau: Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; Về việc lập cáo trạng truy tố bị can ra trước Toà án; Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử( sơ thẩm, phúc thẩm)…Từ những thiếu sót, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục, góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aBản án; quyết định; Giám đốc thẩm
773|tKiểm sát|gSố Tết( 03/02-2008)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào