Sách Văn Học
V 13 M 107
Mảnh đất lắm người nhiều ma :
UDC V 13
Cutter M 107
Tác giả CN Nguyễn Khắc Trường
Nhan đề Mảnh đất lắm người nhiều ma : Tiểu thuyết và bình luận / Nguyễn Khắc Trường
Thông tin xuất bản H. : Nxb Hội nhà văn, 2000
Mô tả vật lý 551 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Có thể nói cái làng Giếng Chùa trong "Mảnh đất lắm người nhiều ma" là sự cộng lại của 2 làng Đông Xá của Ngô Tất Tố và Vũ Đại của Nam Cao. Sự tham nhũng, nạn xôi thịt, những xung đột phe phái "quần ngư tranh thực" của bọn cường hào ác bá dường như sống lại nguyên vẹn. Điều khác chỉ là, ngày nay những cuộc tranh chấp ngôi thứ quyền lực và những cuộc đánh chén nhờn môi méo không diễn ra ở đình làng như trước. Tác phẩm đặt tên là "Mảnh đất lắm người nhiều ma" đúng là 1 mảnh đất tràn ma: ma chết, ma sống, ma giả, ma thật... thật là âm khí nặng nề. Cái không khí âm dương lẫn lộn, quỷ ở với người tạo thành không khí riêng của tác phẩm và chủ đề chính của cuốn truyện được phát biểu qua một nhân vật có ý nghĩa biểu tượng là Cô Thống Biệu
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Mảnh đất lắm người nhiều ma
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7001208-9
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015895
0028
0046122
00520010111
008011101s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003205118|zhaonh
041|avie
080|aV 13|bM 107
100|aNguyễn Khắc Trường
245 |aMảnh đất lắm người nhiều ma : |bTiểu thuyết và bình luận / |cNguyễn Khắc Trường
260|aH. : |bNxb Hội nhà văn, |c2000
300|a551 tr. ; |c19 cm
520|aCó thể nói cái làng Giếng Chùa trong "Mảnh đất lắm người nhiều ma" là sự cộng lại của 2 làng Đông Xá của Ngô Tất Tố và Vũ Đại của Nam Cao. Sự tham nhũng, nạn xôi thịt, những xung đột phe phái "quần ngư tranh thực" của bọn cường hào ác bá dường như sống lại nguyên vẹn. Điều khác chỉ là, ngày nay những cuộc tranh chấp ngôi thứ quyền lực và những cuộc đánh chén nhờn môi méo không diễn ra ở đình làng như trước. Tác phẩm đặt tên là "Mảnh đất lắm người nhiều ma" đúng là 1 mảnh đất tràn ma: ma chết, ma sống, ma giả, ma thật... thật là âm khí nặng nề. Cái không khí âm dương lẫn lộn, quỷ ở với người tạo thành không khí riêng của tác phẩm và chủ đề chính của cuốn truyện được phát biểu qua một nhân vật có ý nghĩa biểu tượng là Cô Thống Biệu
653|aVăn học
653|aMảnh đất lắm người nhiều ma
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7001208-9
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7001208 Giá Sách Văn Học V 13 M 107 Sách Văn Học 1
2 7001209 Giá Sách Văn Học V 13 M 107 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào