Sách Tiếng Việt
34(V) CH 527
Chuyên đề: Tổ chức và hoạt động thi hành án, dân sự, thực trạng và phương hướng đổi mới
UDC 34(V)
Cutter CH 527
Nhan đề Chuyên đề: Tổ chức và hoạt động thi hành án, dân sự, thực trạng và phương hướng đổi mới
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKH pháp lý, 1999
Mô tả vật lý 112 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Sách bao gồm những vấn đề về quản lý thi hành án dân sự, các phương hướng và hoạt động thi hành án dân sự. Việc thi hành các quyết định tuyên bố phá sản, quyết định về kinh tế của tòa án và trọng tài kinh tế ở Việt nam
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10003463-5, 10116203-4
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015186
0021
0045408
00520010711
008071101s1999 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003201805|zhaonh
041|avie
080|a34(V)|bCH 527
245 |aChuyên đề: Tổ chức và hoạt động thi hành án, dân sự, thực trạng và phương hướng đổi mới
260|aH. : |bViện NCKH pháp lý, |c1999
300|a112 tr. ; |c19 cm
520|aSách bao gồm những vấn đề về quản lý thi hành án dân sự, các phương hướng và hoạt động thi hành án dân sự. Việc thi hành các quyết định tuyên bố phá sản, quyết định về kinh tế của tòa án và trọng tài kinh tế ở Việt nam
653|aDân sự
653|aThi hành án
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10003463-5, 10116203-4
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10003463 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 1
2 10003464 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 2
3 10003465 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 3
4 10116203 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 4
5 10116204 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) CH 527 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào