Giá tiền 98.000
UDC 293
Cutter GI121
Tác giả CN Thích Nhất Hạnh
Nhan đề Giận / Thích Nhất Hạnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 14
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 227tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giận là một cuốn sách hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bướ thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình.
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Giận
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002940-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139683
0028
00426784B76-99BE-4DDE-A6B5-07E56A9CC63D
005201906171520
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c98.000
039|y20190617152443|zthuvien3
080 |a293|bGI121
100 |aThích Nhất Hạnh
245 |aGiận / |cThích Nhất Hạnh
250 |aTái bản lần thứ 14
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a227tr. ; |c21cm.
520 |aGiận là một cuốn sách hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bướ thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình.
653 |aPhật giáo
653 |aGiận
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002940-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002940thumbimage.jpg
890|a3|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002940 Giá Sách Văn Học 293 GI121 Sách Văn Học 1
2 7002941 Giá Sách Văn Học 293 GI121 Sách Văn Học 2
3 7002942 Giá Sách Văn Học 293 GI121 Sách Văn Học 3 Hạn trả:14-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào