Bài trích
Giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa /
Tác giả CN Nuyễn Thị Thu Thủy
Nhan đề Giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / Nuyễn Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 25-28
Tóm tắt Bàn về vai trò của hỗ trợ về vốn doanh nghiệp nhỏ và vừa; nên lên thực trạng hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp trong thời gian qua đặc biệt đã chỉ rõ vay vốn với tài sản thế chấp là một trong những bất cập gây ra rào cản cho doanh nghiệp. Qua đó đưa ra một số giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghieepjnhor và vừa
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Từ khóa tự do Hỗ trợ về vốn
Từ khóa tự do Giải pháp
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 11/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138880
0022
00488A847CD-C52A-4CEE-B671-A273F7AFC200
005201906111656
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611165955|bthuvien3|y20190606100919|zthuvien3
100 |aNuyễn Thị Thu Thủy
245 |aGiải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / |cNuyễn Thị Thu Thủy
260 |aH., |c2017
300 |a25-28
520 |aBàn về vai trò của hỗ trợ về vốn doanh nghiệp nhỏ và vừa; nên lên thực trạng hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp trong thời gian qua đặc biệt đã chỉ rõ vay vốn với tài sản thế chấp là một trong những bất cập gây ra rào cản cho doanh nghiệp. Qua đó đưa ra một số giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghieepjnhor và vừa
653 |aDoanh nghiệp nhỏ và vừa
653 |aHỗ trợ về vốn
653 |aGiải pháp
773 |tDân chủ và pháp luật|g11/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào