Bài trích
Giải pháp hoàn thiện quy định hoạt động tố tụng hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có /
Tác giả CN Tương Văn Anh
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện quy định hoạt động tố tụng hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có / Tương Văn Anh
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 29-31
Tóm tắt Phân tích các giải pháp hoàn thiện quy định hoạt động tố tụng hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của bộ luật hình sự 2015 so với 1999
Từ khóa tự do Tội chứa chấp
Từ khóa tự do Hoạt động tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- số 8/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138879
0022
004A026F859-E998-4B97-A60A-6F68C4BD870A
005201906111656
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611165929|bthuvien3|y20190606095838|zthuvien3
100 |aTương Văn Anh
245 |aGiải pháp hoàn thiện quy định hoạt động tố tụng hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có / |cTương Văn Anh
260 |aH., |c2017
300 |a29-31
520 |aPhân tích các giải pháp hoàn thiện quy định hoạt động tố tụng hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của bộ luật hình sự 2015 so với 1999
653 |aTội chứa chấp
653 |aHoạt động tố tụng hình sự
653 |aTiêu thụ tài sản do người khác phạm tội
773 |tDân chủ và pháp luật|gsố 8/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào