Bài trích
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 /
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Vân
Nhan đề Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / Nguyễn Thị Thu Vân
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 3-7
Tóm tắt Mô tả sơ lược một số thách thức đơn vị đối với các nhà làm luật trong việc bảo vệ dữ liệu các nhân trước bối cảnh phát triển một số xu hướng công nghệ lớn trên thế giới Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Bối cảnh
Từ khóa tự do Dữ liệu cá nhân
Từ khóa tự do Bảo vệ
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- số 10/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138877
0022
004F4B4E354-F9D6-4F90-8A69-4EDCE366D60B
005201906111624
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611162740|bthuvien3|y20190606094956|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Thu Vân
245 |aBảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / |cNguyễn Thị Thu Vân
260 |aH., |c2017
300 |a3-7
520 |aMô tả sơ lược một số thách thức đơn vị đối với các nhà làm luật trong việc bảo vệ dữ liệu các nhân trước bối cảnh phát triển một số xu hướng công nghệ lớn trên thế giới Việt Nam hiện nay
653 |aBối cảnh
653 |aDữ liệu cá nhân
653 |aBảo vệ
653|aCách mạng công nghiệp 4.0
773 |tDân chủ và pháp luật|gsố 10/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào