Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
V Đ513
Đúng việc. Một góc nhìn về câu chuyện khai minh /
UDC V
Cutter Đ513
Tác giả CN Giản Tư Trung
Nhan đề Đúng việc. Một góc nhìn về câu chuyện khai minh / Giản Tư Trung
Lần xuất bản Lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Tri Thức, 2018
Mô tả vật lý 327tr. ; 20cm.
Tóm tắt Đúng việc là con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng. Đúng việc đề cập đến những vấn đề căn cơ và nền tảng nhất của con người, đó là: làm người (đạo nhân), làm mình (đạo sống), làm dân (đạo dân) và làm nghề (đạo nghề) bằng văn phong dí dỏm, súc tích và có tính hệ thống cao. Từ đó, sách đưa ra phương pháp luận để mỗi người tự thấu hiểu bản thân, tự tìm ra đường đời của mình, hình thành đạo nhân, đạo sống và đạo nghề của riêng mình. Hay nói cách khác, “Đúng Việc” là một phương pháp luận để góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra “đích đến” và “con đường” cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình.
Từ khóa tự do Câu chuyện khai minh
Từ khóa tự do Đúng việc
Từ khóa tự do Góc nhìn
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002926-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138758
0028
0044F6F2918-7D3E-437E-A507-ABADC1AF380C
005201906250916
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190625091911|bthuvien3|y20190530143848|zthuvien3
080 |aV|bĐ513
100 |aGiản Tư Trung
245 |aĐúng việc. Một góc nhìn về câu chuyện khai minh / |cGiản Tư Trung
250 |aLần thứ 3
260 |aH. : |bTri Thức, |c2018
300 |a327tr. ; |c20cm.
520 |aĐúng việc là con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng. Đúng việc đề cập đến những vấn đề căn cơ và nền tảng nhất của con người, đó là: làm người (đạo nhân), làm mình (đạo sống), làm dân (đạo dân) và làm nghề (đạo nghề) bằng văn phong dí dỏm, súc tích và có tính hệ thống cao. Từ đó, sách đưa ra phương pháp luận để mỗi người tự thấu hiểu bản thân, tự tìm ra đường đời của mình, hình thành đạo nhân, đạo sống và đạo nghề của riêng mình. Hay nói cách khác, “Đúng Việc” là một phương pháp luận để góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra “đích đến” và “con đường” cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình.
653 |aCâu chuyện khai minh
653 |aĐúng việc
653 |aGóc nhìn
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002926-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002926thumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002926 Giá Sách Văn Học V Đ513 Sách Văn Học 1
2 7002927 Giá Sách Văn Học V Đ513 Sách Văn Học 2 Hạn trả:24-09-2019
3 7002928 Giá Sách Văn Học V Đ513 Sách Văn Học 3 Hạn trả:10-09-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào