Sách Tiếng Việt
33(V) C102
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư /
UDC 33(V)
Cutter C102
Tác giả CN Klaus Schwab
Nhan đề Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 279 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích chung. Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dành cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai nhân loại và quyết tâm tranh thủ những cơ hội từ cuộc thay đổi mang tính cách mạng này để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do lần thứ tư
Từ khóa tự do công nghiệp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027191
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138717
0021
004390E892C-E5C6-4172-B5F9-33C2D63D142C
005201812171050
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217105123|bthuvien3|y20181214094809|zthuvien3
080 |a33(V)|bC102
100 |aKlaus Schwab
245 |aCách mạng công nghiệp lần thứ tư / |cKlaus Schwab
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a279 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích chung. Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dành cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai nhân loại và quyết tâm tranh thủ những cơ hội từ cuộc thay đổi mang tính cách mạng này để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |alần thứ tư
653 |acông nghiệp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027191
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027191thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027191 Giá Sách Tiếng Việt 33(V) C102 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-02-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào