Sách Tiếng Việt
34(V)5/T103 T103
Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ Luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) /
UDC 34(V)5/T103
Cutter T103
Tác giả CN Ban chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về bộ luật hình sự năm 2015
Nhan đề Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ Luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Ban chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về bộ luật hình sự năm 2015
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14
Từ khóa tự do Chuyên sâu
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Tập huấn
Từ khóa tự do Tài liệu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027187-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138716
0021
00461D7A1BC-C02A-4CEF-A281-C9386E98B6CD
005201812171049
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217105039|bthuvien3|y20181205112438|zthuvien3
080 |a34(V)5/T103|bT103
100 |aBan chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về bộ luật hình sự năm 2015
245 |aTài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ Luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) / |cBan chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về bộ luật hình sự năm 2015
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a435 tr. ; |c24 cm.
520 |aThực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14
653 |aChuyên sâu
653 |aBộ luật hình sự
653 |aTập huấn
653|aTài liệu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027187-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027187thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027187 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5/T103 T103 Sách Tiếng Việt 1
2 10027188 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5/T103 T103 Sách Tiếng Việt 2
3 10027189 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5/T103 T103 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào