Sách Tiếng Việt
34(V)13 V250
Về cán bộ và công tác cán bộ trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng /
UDC 34(V)13
Cutter V250
Tác giả CN Ban tổ chức trung ương - Học viện chính trị quốc gia Hồ
Nhan đề Về cán bộ và công tác cán bộ trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng / Ban tổ chức trung ương - Học viện chính trị quốc gia Hồ
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 496 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách khái quát lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường trong 60 năm. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với quá trình thay đổi tên gọi, địa điểm; quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên; quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, qua từng thời kỳ lịch sử nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với bề dày thành tích nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Ban chấp hành
Từ khóa tự do Đảng
Từ khóa tự do Công tác cán bộ
Từ khóa tự do Tổng bí thư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027172
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138714
0021
004FE7E9D15-F155-4BF5-BC75-511D8E303861
005201812171046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217104748|bthuvien3|y20181205110654|zthuvien3
080 |a34(V)13|bV250
100 |aBan tổ chức trung ương - Học viện chính trị quốc gia Hồ
245 |aVề cán bộ và công tác cán bộ trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng / |cBan tổ chức trung ương - Học viện chính trị quốc gia Hồ
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a496 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách khái quát lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường trong 60 năm. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với quá trình thay đổi tên gọi, địa điểm; quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên; quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, qua từng thời kỳ lịch sử nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với bề dày thành tích nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
653 |aCán bộ
653 |aBan chấp hành
653 |aĐảng
653|aCông tác cán bộ
653|aTổng bí thư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027172
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027172thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027172 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 V250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào