Sách Tiếng Việt
34(V)15 C101
Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả /
UDC 34(V)15
Cutter C101
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết về các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả thiết thực trên cả nước và tại một số địa phương, cơ quan, những định hướng phát triển mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
Từ khóa tự do giáo dục
Từ khóa tự do Phổ biến
Từ khóa tự do pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027180-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138709
0021
004E288530C-ED84-47CD-88EB-BD0EF2D18366
005201812171035
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217103634|bthuvien3|y20181204163551|zthuvien3
080 |a34(V)15|bC101
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aCác mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết về các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả thiết thực trên cả nước và tại một số địa phương, cơ quan, những định hướng phát triển mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
653 |agiáo dục
653 |aPhổ biến
653 |apháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027180-1
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027180thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027180 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)15 C101 Sách Tiếng Việt 1
2 10027181 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)15 C101 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào