Sách Tiếng Việt
3KV1 T116
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới /
UDC 3KV1
Cutter T116
Tác giả CN Hội đồng lý luận trung ương
Nhan đề Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới / Hội đồng lý luận trung ương
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 187 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu trình bày tại Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nam, Trung Quốc với chủ đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới.
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do công tác báo chí
Từ khóa tự do Đảng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027170
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138707
0021
00448B31D39-5639-441C-8896-FFE240065431
005201812171031
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217103255|bthuvien3|y20181204163029|zthuvien3
080 |a3KV1|bT116
100 |aHội đồng lý luận trung ương
245 |aTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới / |cHội đồng lý luận trung ương
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a187 tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu trình bày tại Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nam, Trung Quốc với chủ đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới.
653 |aTruyền thông
653 |acông tác báo chí
653 |aĐảng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027170
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027170thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027170 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 T116 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào