Sách Tiếng Việt
3KV3 Q523
Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm /
UDC 3KV3
Cutter Q523
Tác giả CN Ủy ban kiểm tra trung ương
Nhan đề Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm / Ủy ban kiểm tra trung ương
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 115tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm: Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW; Nội dung bổ sung, sửa đổi cần nắm vững trong Quy định số 102-QĐ/TW.
Từ khóa tự do Đảng viên
Từ khóa tự do Hướng dẫn thực hiện
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Xử lý kỷ luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027167
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138706
0021
0045BCF1262-F965-4706-AFCB-43C2471341DE
005201812171024
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217102544|bthuvien3|y20181204110955|zthuvien3
080 |a3KV3|bQ523
100 |aỦy ban kiểm tra trung ương
245 |aQuy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm / |cỦy ban kiểm tra trung ương
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a115tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm: Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW; Nội dung bổ sung, sửa đổi cần nắm vững trong Quy định số 102-QĐ/TW.
653 |aĐảng viên
653 |aHướng dẫn thực hiện
653 |aQuy định
653|aXử lý kỷ luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027167
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027167thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027167 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 Q523 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào