Sách Tiếng Việt
3KV X126
Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới /
UDC 3KV
Cutter X126
Tác giả CN Nguyễn Viết Thông
Nhan đề Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới / Nguyễn Viết Thông
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 176 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới hạn nghiên cứu việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương từ Đại hội lần thứ X của Đảng năm 2006 đến nay.
Từ khóa tự do Trung ương
Từ khóa tự do Ban chấp hành
Từ khóa tự do Nghị quyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027168
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138700
0021
0041BEBAAD5-DA8D-49E3-A67B-0ADBFE43785A
005201812171010
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217101142|bthuvien3|y20181203155119|zthuvien3
080 |a3KV|bX126
100 |aNguyễn Viết Thông
245 |aXây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới / |cNguyễn Viết Thông
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a176 tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách giới hạn nghiên cứu việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương từ Đại hội lần thứ X của Đảng năm 2006 đến nay.
653 |aTrung ương
653 |aBan chấp hành
653 |aNghị quyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027168
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027168thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027168 Giá Sách Tiếng Việt 3KV X126 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào