Sách Tiếng ViệtĐề tài
Những luận cứ khoa học cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam đến năm 2020 :
Tác giả CN Phan Chí Hiếu
Nhan đề Những luận cứ khoa học cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam đến năm 2020 : Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước / Phan Chí Hiếu
Mô tả vật lý 492 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp, từ đố đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực tư pháp, bổ trợ tư pháp có chất lượng cao.
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Từ khóa tự do Bổ trợ tư pháp
Từ khóa tự do Bồi dưỡng cán bộ
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt323thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138425
0024
00490DED1EC-78D8-4A02-9E4F-DEDD31FAD459
005201803191040
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319104257|bthuvien3|c20180201144357|dthuvien3|y20171108141952|zthuvien3
100 |aPhan Chí Hiếu
245 |aNhững luận cứ khoa học cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam đến năm 2020 : |bĐề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước / |cPhan Chí Hiếu
300 |a492 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp, từ đố đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực tư pháp, bổ trợ tư pháp có chất lượng cao.
653 |aCải cách tư pháp
653 |aBổ trợ tư pháp
653 |aBồi dưỡng cán bộ
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt323thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào