Sách Tiếng Việt
34(V).12 M 458
Một số vấn đề về quản lý Nhà nước :
UDC 34(V).12
Cutter M 458
Tác giả CN Trần Hậu Kiêm
Nhan đề Một số vấn đề về quản lý Nhà nước : In lần thứ 2 / Trần Hậu Kiêm
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 262 tr.
Tóm tắt Sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về pháp luật, pháp chế Xã hội chủ nghĩa, lý luận quản lý hành chính Nhà nước, quản lý ngành thanh tra, các luật cơ bản trong quản lý Nhà nước hienẹ hành. Sách gồm 2 phần: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước; Một số luật cơ bản trong quản lý Nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10005077-9
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012235
0021
0042289
00519990817
008081799s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173939|zhaonh
041|avie
080|a34(V).12|bM 458
100|aTrần Hậu Kiêm
245 |aMột số vấn đề về quản lý Nhà nước : |bIn lần thứ 2 / |cTrần Hậu Kiêm
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1997
300|a262 tr.
520|aSách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về pháp luật, pháp chế Xã hội chủ nghĩa, lý luận quản lý hành chính Nhà nước, quản lý ngành thanh tra, các luật cơ bản trong quản lý Nhà nước hienẹ hành. Sách gồm 2 phần: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước; Một số luật cơ bản trong quản lý Nhà nước
653|aQuản lý nhà nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10005077-9
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10005077 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).12 M 458 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:21-05-2019
2 10005078 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).12 M 458 Sách Tiếng Việt 2
3 10005079 Giá Sách Tiếng Việt 34(V).12 M 458 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào