Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)2
Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển /
UDC 34(V)2
UDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuân
Tác giả TT Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển / Nguyễn Văn Tuân
Thông tin xuất bản H. : ,2005
Mô tả vật lý 322tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Cuốn sách là nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động dịch vụ pháp lý để từ đó đề xuất xây dựng mô hình dịch vụ pháp lý ở Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dịch vụ pháp lý
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000036
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt146thumbimage.jpg
000 00915nam a2200325 p 4500
00112438
0024
00423703
005201610121723
008100311s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012172030|bthuvien3|c20151223085044|dthuvien3|y20151004091456|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2
080|bD302
100|aNguyễn Văn Tuân
110|aViện khoa học pháp lý
245|aDịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển / |cNguyễn Văn Tuân
260|aH. : |b,|c2005
300|a322tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aCuốn sách là nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động dịch vụ pháp lý để từ đó đề xuất xây dựng mô hình dịch vụ pháp lý ở Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
653|aĐề tài
653|aViệt Nam
653|aDịch vụ pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000036
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt146thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000036 Giá Đề Tài 34(V)2 Đề Tài 1 Hạn trả:25-05-2017
  1 of 1