Sách Tiếng ViệtĐề tài
378
Đổi mới phương pháp đào tạo luật bậc đại học trên cơ sở thực tiễn của trường Đại học luật Hà Nội /
UDC 378
UDC
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hoà
Nhan đề Đổi mới phương pháp đào tạo luật bậc đại học trên cơ sở thực tiễn của trường Đại học luật Hà Nội / Nguyễn Ngọc Hoà
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2005
Mô tả vật lý 533tr. ; 28cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm báo coá phúc trình kết quả thực hiện đề tài, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học ở trường đại học Luật Hà Nội
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Bậc đại học
Từ khóa tự do Đổi mới phương pháp đào tạo
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000035
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt148thumbimage.jpg
000 00882nam a2200337 p 4500
00112437
0024
00423702
005201610121725
008100311s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012172219|bthuvien3|c20160811090824|dthuvien1|y20151004091455|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a378
080|bĐ452
100|aNguyễn Ngọc Hoà
245|aĐổi mới phương pháp đào tạo luật bậc đại học trên cơ sở thực tiễn của trường Đại học luật Hà Nội / |cNguyễn Ngọc Hoà
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2005
300|a533tr. ; |c28cm
520 |aCuốn sách gồm báo coá phúc trình kết quả thực hiện đề tài, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học ở trường đại học Luật Hà Nội
653|aĐề tài
653|aLuật
653|aBậc đại học
653|aĐổi mới phương pháp đào tạo
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000035
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt148thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000035 Giá Đề Tài 378 Đề Tài 1
  1 of 1