Sách Tiếng ViệtĐề tài
33.011.3
Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế /
UDC 33.011.3
UDC
Tác giả CN Nguyễn Am Hiểu
Nhan đề Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế / Nguyễn Am Hiểu
Thông tin xuất bản H. : ,2008
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Đưa ra tình hình phát triển doanh nghiệp, thực trạng thực hiện pháp luật của doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực trạng thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam hiện nay. 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt165thumbimage.jpg
000 01174nam a2200349 p 4500
00112426
0024
00423691
005201610131052
008100311s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013104912|bthuvien3|c20151215155445|dthuvien3|y20151004091433|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a33.011.3
080|bNG11-305
100|aNguyễn Am Hiểu
245|aNghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế / |cNguyễn Am Hiểu
260|aH. : |b,|c2008
300|a89 tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aĐưa ra tình hình phát triển doanh nghiệp, thực trạng thực hiện pháp luật của doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực trạng thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam hiện nay. 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế
653|aDoanh nghiệp
653|aPháp lý
653|aKinh tế thị trường
653|aĐề tài
653|aHội nhập quốc tế
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt165thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào