Sách Tiếng Việt
3K NH-556
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
UDC 3K
Cutter NH-556
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Thông tin xuất bản H. : ĐH Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 471 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác-Lênin
Từ khóa tự do Nguyên lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10018757-8
000 00808nam a2200277 p 4500
00112372
0021
00422680
00520090415095526.0
008090415s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091256|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K|bNH-556
110|aBộ Giáo dục và Đào tạo
245|aNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
260|aH. : |bĐH Kinh tế quốc dân, |c2008
300|a471 tr. ; |c24 cm
520 |aCuốn sách giới thiệu thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH
653|aChủ nghĩa Mác-Lênin
653|aNguyên lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10018757-8
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018757 Giá Sách Tiếng Việt 3K NH-556 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:12-11-2019
2 10018758 Giá Sách Tiếng Việt 3K NH-556 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào