Sách Tiếng Việt
3K5H T 550
Tư tưởng Hồ Chí Minh
UDC 3K5H
Cutter T 550
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 307 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH ở Việt Nam, về Đại đoàn kết, về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về văn hóa và xây dựng con người mới
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10018755-6
000 00796nam a2200265 p 4500
00112371
0021
00422679
00520090415095156.0
008090415s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091255|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K5H|bT 550
110|aBộ Giáo dục và Đào tạo
245|aTư tưởng Hồ Chí Minh
260|aH. : |bĐH Kinh tế quốc dân, |c2008
300|a307 tr. ; |c24 cm
520 |aCuốn sách giới thiệu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH ở Việt Nam, về Đại đoàn kết, về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về văn hóa và xây dựng con người mới
653|aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10018755-6
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018755 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H T 550 Sách Tiếng Việt 1
2 10018756 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H T 550 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:12-11-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào