Sách Tiếng Việt
3KV Đ 561
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
UDC 3KV
Cutter Đ 561
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 271 tr. ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thời kỳ 1930 - 1975. Đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1975. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đường lối phát triển văn hóa - xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10018753-4
000 00852nam a2200289 p 4500
00112370
0021
00422678
00520090415094756.0
008090415s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091254|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV|bĐ 561
110|aBộ Giáo dục và Đào tạo
245|aĐường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
260|aH. : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2008
300|a271 tr. ; |c24cm
520 |aCuốn sách đưa ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thời kỳ 1930 - 1975. Đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1975. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đường lối phát triển văn hóa - xã hội
653|aViệt Nam
653|aĐường lối cách mạng
653|aĐảng cộng sản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10018753-4
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018753 Giá Sách Tiếng Việt 3KV Đ 561 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:31-08-2018
2 10018754 Giá Sách Tiếng Việt 3KV Đ 561 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:12-11-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào