Sách Tiếng ViệtĐề tài
32(V) Đ 113
Đặc điểm, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể và các tổ chức xã hội
UDC 32(V)
Nhan đề Đặc điểm, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể và các tổ chức xã hội
Thông tin xuất bản H. : Nxb Bộ tư pháp, 1993
Mô tả vật lý 50 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài bao gồm 4 chương.Chương 1:Vài vấn đề về phương pháp luận.Chương 2:Đặc điẻm sự lãnh đạo Đảng.Chương 3:Nội dung sự lãnh đạo Đảng.Chương 4:Phương thức lãnh đạo Đảng
Từ khóa tự do Tổ chức xã hội
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt99thumbimage.jpg
000 00746nam a2200253 p 4500
0019934
0024
00417806
005201610121700
008070627s1993 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012165750|bthuvien3|c20151223084336|dthuvien3|y20151004074903|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a32(V)|bĐ 113
245|aĐặc điểm, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể và các tổ chức xã hội
260|aH. : |bNxb Bộ tư pháp, |c1993
300|a50 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài bao gồm 4 chương.Chương 1:Vài vấn đề về phương pháp luận.Chương 2:Đặc điẻm sự lãnh đạo Đảng.Chương 3:Nội dung sự lãnh đạo Đảng.Chương 4:Phương thức lãnh đạo Đảng
653|aTổ chức xã hội
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt99thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào