Sách Tiếng Việt
34 L600
Lý luận nhà nước và pháp luật :
UDC 34
Cutter L600
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Lý luận nhà nước và pháp luật : Giáo trình / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : NxbTư pháp, 2006
Mô tả vật lý 575 tr ; 20,5 cm
Tóm tắt Giáo trình gồm 4 phần: Phần 1:Bao gồm 4 chương những khái niệm chung. Phần 2: Các kiểu nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư sản. Phần 3 là về nhà nước xã hội chủ nghĩa. Phần 4: phần pháp luật xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước và pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10000308-10
000 00841nam a2200265 p 4500
0019666
0021
00417411
00520070329155808.0
008070329s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004073450|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34|bL600
110|aTrường Đại học Luật Hà Nội
245|aLý luận nhà nước và pháp luật : |bGiáo trình / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260|aH. : |bNxbTư pháp, |c2006
300|a575 tr ; |c20,5 cm
520 |aGiáo trình gồm 4 phần: Phần 1:Bao gồm 4 chương những khái niệm chung. Phần 2: Các kiểu nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư sản. Phần 3 là về nhà nước xã hội chủ nghĩa. Phần 4: phần pháp luật xã hội chủ nghĩa.
653|aLý luận nhà nước và pháp luật
653|aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10000308-10
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000308 Giá Sách Tiếng Việt 34 L600 Sách Tiếng Việt 1
2 10000309 Giá Sách Tiếng Việt 34 L600 Sách Tiếng Việt 2
3 10000310 Giá Sách Tiếng Việt 34 L600 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-12-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào