Sách Tiếng Việt
34(V)2 L504
Tìm hiểu luật cạnh tranh
UDC 34(V)2
Cutter L504
Nhan đề Tìm hiểu luật cạnh tranh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Lao động xã hội, 2005
Mô tả vật lý 51 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Sách gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề cần biết về Luật cạnh tranh.Phần 2: Luật cạnh tranh.
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10001375
000 00585nam a2200241 p 4500
0019103
0021
00415812
005201707190942
008060329s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170719093729|bthuvien3|y20151003231650|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bL504
245|aTìm hiểu luật cạnh tranh
260|aH. : |bNxb. Lao động xã hội, |c2005
300|a51 tr. ; |c19 cm
520 |aSách gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề cần biết về Luật cạnh tranh.Phần 2: Luật cạnh tranh.
653|aLuật cạnh tranh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10001375
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/10001375thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001375 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L504 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào