Sách Tiếng Việt
610.5 V 121
Vấn đề phụ nữ và trẻ em thời kỳ 2001 - 2010 :
UDC 610.5
Cutter V 121
Tác giả TT Quỹ Nhi đồng - Bộ lao động thương binh và xã hội
Nhan đề Vấn đề phụ nữ và trẻ em thời kỳ 2001 - 2010 : The Issua of Women and children in 2001-2010 / Quỹ Nhi đồng - Bộ lao động thương binh và xã hội
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động xã hội, 2002
Mô tả vật lý 227 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 17 bài nghiên cứu được tác giả trình bày về các lĩnh vực liên quan đến trẻ em như: phòng ngừa ma tuý ở trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em làm trái pháp luật.... Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu bổ ích giúp các chuyên gia và cán bộ làm công tác xã hội trong lĩnh vực quyền của phụ nữ và trẻ em, hệ thống hoá được chủ trương, đường lối của Đảng các giải pháp của nhà nước và chương trình hành động quốc gia trong lĩnh vực này
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Phụ nữ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10010080
000 01177nam a2200277 p 4500
0017548
0021
00412971
00520040405101328.0
008040405s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003221041|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a610.5|bV 121
110|aQuỹ Nhi đồng - Bộ lao động thương binh và xã hội
245|aVấn đề phụ nữ và trẻ em thời kỳ 2001 - 2010 : |bThe Issua of Women and children in 2001-2010 / |cQuỹ Nhi đồng - Bộ lao động thương binh và xã hội
260|aH. : |bNxb Lao động xã hội, |c2002
300|a227 tr. ; |c27 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 17 bài nghiên cứu được tác giả trình bày về các lĩnh vực liên quan đến trẻ em như: phòng ngừa ma tuý ở trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em làm trái pháp luật.... Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu bổ ích giúp các chuyên gia và cán bộ làm công tác xã hội trong lĩnh vực quyền của phụ nữ và trẻ em, hệ thống hoá được chủ trương, đường lối của Đảng các giải pháp của nhà nước và chương trình hành động quốc gia trong lĩnh vực này
653|aTrẻ em
653|aPhụ nữ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10010080
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010080 Giá Sách Tiếng Việt 610.5 V 121 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào