Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp :
Tác giả CN Nguyễn Văn Thảo
Nhan đề Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp : Tham khảo nội bộ / Nguyễn Văn Thảo
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKH pháp lý, 1995
Mô tả vật lý 527 tr. ; 29 cm
Tóm tắt Cuốn sách này tổng hợp những chuyên đề và những bài viết, tư liệu chủ yếu nhằm hệ thống lại các kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước KX05.07. "Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp với nhiệm vụ xây dựng nhà nước PQ ở VN" trong chương trình nghiên cứu cấp nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị KX 05.
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Đề tài
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt78thumbimage.jpg
000 00933nam a2200241 p 4500
0017284
0024
00411820
005201610131152
008030617s1995 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013114945|bthuvien3|c20151221103335|dthuvien3|y20151003215531|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Văn Thảo
245|aXây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp : |bTham khảo nội bộ / |cNguyễn Văn Thảo
260|aH. : |bViện NCKH pháp lý, |c1995
300|a527 tr. ; |c29 cm
520 |aCuốn sách này tổng hợp những chuyên đề và những bài viết, tư liệu chủ yếu nhằm hệ thống lại các kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước KX05.07. "Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp với nhiệm vụ xây dựng nhà nước PQ ở VN" trong chương trình nghiên cứu cấp nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị KX 05.
653|aNhà nước pháp quyền
653|aĐề tài
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt78thumbimage.jpg
890|a0|c1|d6|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào