Sách Tiếng Việt
33 T 550
Tư duy lại tương lai
UDC 33
Cutter T 550
Nhan đề Tư duy lại tương lai
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2002
Mô tả vật lý 435 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày các quan điểm của các nhà quản lý, kinh doanh, tiếp thị hàng đầu thế giới về các vấn đề mang tính nguyên tắc, vấn đề cạnh tranh, vai trò lãnh đạo và nhìn lại thị trường. Qua cuốn sách các tác giả đã cung cấp những bộ phận khái niệm quan trọng mà các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thể sử dụng để dựng nên một mô hình mới về kinh doanh, có nhiều ý tưởng kích thích suy nghĩ, nhiều hiểu biết mới mẻ, nhiều cách suy nghĩ khác nhau về cuộc chiến vừa hợp tác, vừa cạnh tranh sắp tới. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường hỗn loạn và cách mạng như hiện nay không nên bỏ qua cuốn sách này.
Tác giả(bs) CN Người dịch: Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012177-9
000 00000nac#a2200000ui#4500
0016926
0021
00411136
00520020121
008012102s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003214128|zhaonh
041|avie
080|a33|bT 550
245 |aTư duy lại tương lai
260|aTP.HCM, |c2002
300|a435 tr. ; |c 20,5 cm
520|aNội dung cuốn sách trình bày các quan điểm của các nhà quản lý, kinh doanh, tiếp thị hàng đầu thế giới về các vấn đề mang tính nguyên tắc, vấn đề cạnh tranh, vai trò lãnh đạo và nhìn lại thị trường. Qua cuốn sách các tác giả đã cung cấp những bộ phận khái niệm quan trọng mà các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thể sử dụng để dựng nên một mô hình mới về kinh doanh, có nhiều ý tưởng kích thích suy nghĩ, nhiều hiểu biết mới mẻ, nhiều cách suy nghĩ khác nhau về cuộc chiến vừa hợp tác, vừa cạnh tranh sắp tới. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường hỗn loạn và cách mạng như hiện nay không nên bỏ qua cuốn sách này.
700|aNgười dịch: Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012177-9
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012177 Giá Sách Tiếng Việt 33 T 550 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-06-2019
2 10012178 Giá Sách Tiếng Việt 33 T 550 Sách Tiếng Việt 2
3 10012179 Giá Sách Tiếng Việt 33 T 550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào