Sách Tiếng Việt
341.1 CH 527
Chuyên đề về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng pháp lệnh tương trợ tư pháp
UDC 341.1
Cutter CH 527
Nhan đề Chuyên đề về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng pháp lệnh tương trợ tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Viện NCKH pháp lý, 2001
Mô tả vật lý 196 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Sách đề cập tới: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động tương trợ tư pháp quốc tế. Tương trợ tư pháp xét trên bình diện quốc tế và quốc gia một số vấn đề về cơ sở lý luận. Một số vấn đề tương trợ tư pháp quốc tế về hình sự. Tương trợ tư pháp với công tác lãnh sự. Thực tiễn hoạt động của TAND TP.Hà nội trong lĩnh vực tương trợ tư pháp quốc tế. Hoạt động tương trợ tư pháp trong các lĩnh vực dân sự và thương mại ở Thụy điển
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Tương trợ tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10012736-8
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015848
0021
0046075
005201606131009
008040399s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160613100936|bthuvien3|y20151003204931|zhaonh
041|avie
080|a341.1|bCH 527
245 |aChuyên đề về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng pháp lệnh tương trợ tư pháp
260|aH. : |bViện NCKH pháp lý, |c2001
300|a196 tr. ; |c20,5 cm
520|aSách đề cập tới: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động tương trợ tư pháp quốc tế. Tương trợ tư pháp xét trên bình diện quốc tế và quốc gia một số vấn đề về cơ sở lý luận. Một số vấn đề tương trợ tư pháp quốc tế về hình sự. Tương trợ tư pháp với công tác lãnh sự. Thực tiễn hoạt động của TAND TP.Hà nội trong lĩnh vực tương trợ tư pháp quốc tế. Hoạt động tương trợ tư pháp trong các lĩnh vực dân sự và thương mại ở Thụy điển
653|aPháp lệnh
653|aTương trợ tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10012736-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/298thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10012736 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 CH 527 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:18-06-2016
2 10012737 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 CH 527 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:12-04-2019
3 10012738 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 CH 527 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào