Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu mô hình trợ giúp pháp lý trong xu hướng xã hội hóa dịch vụ công :
Tác giả CN Dương Thị Thanh Mai
Nhan đề Nghiên cứu mô hình trợ giúp pháp lý trong xu hướng xã hội hóa dịch vụ công : Đề án cấp bộ. / Dương Thị Thanh Mai
Mô tả vật lý 187tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề án tập trung phân tích, đánh giá sự cần thiết cũng như các nội dung có liên quan đến yếu tố xã hội hóa trong mô hình tổ chức và hotaj động trợ giúp pháp lý, đề xuất hoàn thiện mô hình trợ giúp pháp lý theo hướng xã hội hóa phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển hiện nay
Từ khóa tự do Trợ giúp pháp lý
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Xã hội hóa
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000072
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000072thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144132
0024
0042344606D-719A-4707-BF2B-F293BE58D0AF
005202009211605
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200921160319|zthuvien3
100 |aDương Thị Thanh Mai
245 |aNghiên cứu mô hình trợ giúp pháp lý trong xu hướng xã hội hóa dịch vụ công : |bĐề án cấp bộ. / |cDương Thị Thanh Mai
300 |a187tr. ; |c29cm.
520 |aĐề án tập trung phân tích, đánh giá sự cần thiết cũng như các nội dung có liên quan đến yếu tố xã hội hóa trong mô hình tổ chức và hotaj động trợ giúp pháp lý, đề xuất hoàn thiện mô hình trợ giúp pháp lý theo hướng xã hội hóa phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển hiện nay
653 |aTrợ giúp pháp lý
653 |aDịch vụ công
653 |aXã hội hóa
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000072
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000072thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000072 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào