Sách Tiếng Việt
Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884) /
Giá tiền 585.000
Tác giả CN Nguyễn Minh Tường
Nhan đề Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884) / Nguyễn Minh Tường
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2019
Mô tả vật lý 899tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường là một công trình khoa học biên soạn công phu, nghiêm túc, có những đóng góp khoa học tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tiến hành cải cách nền hành chính quốc gia, từ trung ương xuống địa phương; chúng tôi thiết nghĩ nội dung của công trình này, sẽ góp phần không nhỏ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu… những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong khi thực thi chức trách của mình.
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Bộ máy
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Quân chủ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027841-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144131
0021
00499EFFD3E-AFE6-4B13-B919-A3CE6C3ACFD9
005202009181637
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c585.000
039|y20200918163534|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Tường
245 |aTổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884) / |cNguyễn Minh Tường
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2019
300 |a899tr. ; |c27cm.
520 |aTổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường là một công trình khoa học biên soạn công phu, nghiêm túc, có những đóng góp khoa học tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tiến hành cải cách nền hành chính quốc gia, từ trung ương xuống địa phương; chúng tôi thiết nghĩ nội dung của công trình này, sẽ góp phần không nhỏ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu… những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong khi thực thi chức trách của mình.
653 |aNhà nước
653 |aBộ máy
653 |aTổ chức
653|aQuân chủ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027841-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027841thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027841 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027842 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027843 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào