Sách Tiếng Việt
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất /
Giá tiền 470.000
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 506tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự cũng như nâng cao được chất lượng công tác giải quyết vụ án hình sự
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Vụ án
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Hồ sơ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027853-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144127
0021
00435AEA145-1775-4BD2-AFBB-E4E2AF018369
005202009181126
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c470.000
039|y20200918112417|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aPhương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2020
300 |a506tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung cuốn sách giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự cũng như nâng cao được chất lượng công tác giải quyết vụ án hình sự
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aVụ án
653 |aTố tụng hình sự
653|aXét xử
653|aHồ sơ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027853-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027855thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027853 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027854 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027855 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào