Sách Tiếng Việt
Án lệ và bình luận.
Giá tiền 130.000
Tác giả CN Toà án nhân dân tối cao
Nhan đề Án lệ và bình luận. Quyển 1 / Toà án nhân dân tối cao
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 278tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các án lệ đã được ban hành và những bình luận về án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Án lệ
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027865-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144125
0021
0040644EA9A-DE94-4D09-BDA5-F7995924EEB5
005202009181055
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c130.000
039|y20200918105351|zthuvien3
100 |aToà án nhân dân tối cao
245 |aÁn lệ và bình luận. |nQuyển 1 / |cToà án nhân dân tối cao
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a278tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các án lệ đã được ban hành và những bình luận về án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
653 |aTố tụng dân sự
653 |aÁn lệ
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027865-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027867thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027865 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027866 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027867 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào