Sách Tiếng Việt
Bình luận các quy định về xử phạt vi phạm hành chính /
Giá tiền 350.000
Tác giả CN Cao Vũ Minh; Nguyễn Nhật Khanh
Nhan đề Bình luận các quy định về xử phạt vi phạm hành chính / Cao Vũ Minh; Nguyễn Nhật Khanh
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2019
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống và thiết thực về các nội dung liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính. Mỗi vấn đề pháp lý đều được trình bày dưới hình thức của một bài báo khoa học, nội dung các bài viết có sự phân tích, đánh giá chuyên sâu, giải thích trực tiếp, cụ thể các vấn đề được đề cập.
Từ khóa tự do Xử phạt
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Quy định
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027874-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144122
0021
004B1A7FAFF-F4A5-4E72-B52D-7C6E9C6DDB0E
005202009180952
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|y20200918095037|zthuvien3
100 |aCao Vũ Minh; Nguyễn Nhật Khanh
245 |aBình luận các quy định về xử phạt vi phạm hành chính / |cCao Vũ Minh; Nguyễn Nhật Khanh
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2019
300 |a399tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống và thiết thực về các nội dung liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính. Mỗi vấn đề pháp lý đều được trình bày dưới hình thức của một bài báo khoa học, nội dung các bài viết có sự phân tích, đánh giá chuyên sâu, giải thích trực tiếp, cụ thể các vấn đề được đề cập.
653 |aXử phạt
653 |aVi phạm hành chính
653 |aBình luận
653|aQuy định
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027874-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027876thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027874 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027875 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027876 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào