Sách Tiếng Việt
Bình luận Luật thi hành án hình sự năm 2019 :
Giá tiền 450.000
Tác giả CN Lê Quý Vương; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Công Hồng
Nhan đề Bình luận Luật thi hành án hình sự năm 2019 : Sách chuyên khảo / Lê Quý Vương; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Công Hồng
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 899tr. ; 24cm.
Tóm tắt Để giúp độc giả hiểu hơn về dự án Luật quan trong này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách " Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019" . Trong cuốn sách này, các tác giả đã bình luận chi tiết, đầy đủ, khoa học, chuyên sâu theo từng điều, khoản, điểm của Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
Từ khóa tự do Thi hành án hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Luật thi hành án hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027856-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144121
0021
004BD67BB9F-5F10-487E-96D0-415AA6C60850
005202009171645
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c450.000
039|y20200917164332|zthuvien3
100 |aLê Quý Vương; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Công Hồng
245 |aBình luận Luật thi hành án hình sự năm 2019 : |bSách chuyên khảo / |cLê Quý Vương; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Công Hồng
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a899tr. ; |c24cm.
520 |aĐể giúp độc giả hiểu hơn về dự án Luật quan trong này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách " Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019" . Trong cuốn sách này, các tác giả đã bình luận chi tiết, đầy đủ, khoa học, chuyên sâu theo từng điều, khoản, điểm của Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
653 |aThi hành án hình sự
653 |aBình luận
653 |aLuật thi hành án hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027856-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027858thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027856 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027857 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027858 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào