Sách Tiếng Việt
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 /
Giá tiền 450.000
Tác giả CN Phạm Mạnh Hùng
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm Mạnh Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 935tr. ; 27cm.
Tóm tắt Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới của đất nước.
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027859-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144120
0021
004E6852617-4CEE-4764-9C43-72385850D424
005202009171639
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c450.000
039|y20200917163727|zthuvien3
100 |aPhạm Mạnh Hùng
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / |cPhạm Mạnh Hùng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bLao động, |c2019
300 |a935tr. ; |c27cm.
520 |aBộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới của đất nước.
653 |aTố tụng hình sự
653 |aBình luận
653 |aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027859-61
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027861thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027859 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027860 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027861 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào