Sách Tiếng Việt
Cẩm nang thi hành án dân sự /
Giá tiền 230.000
Tác giả CN Hoàng Thị Thanh Hóa; Nguyễn Văn Nghĩa
Nhan đề Cẩm nang thi hành án dân sự / Hoàng Thị Thanh Hóa; Nguyễn Văn Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 698tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách chứa đựng những điều quan trọng và thiết yếu về công tác thi hành án dân sự (bao gồm thể chế, hệ thống tổ chức THADS, Chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Thi hành án; phương pháp bảo vệ quyền, lợi ích của đương sự; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành THADS và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS địa phương; quy trình, nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại...
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Cẩm nang
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027877
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144119
0021
004DE97B605-5BE5-47A4-A6F5-9BEB120395EA
005202009171631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c230.000
039|y20200917162914|zthuvien3
100 |aHoàng Thị Thanh Hóa; Nguyễn Văn Nghĩa
245 |aCẩm nang thi hành án dân sự / |cHoàng Thị Thanh Hóa; Nguyễn Văn Nghĩa
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a698tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách chứa đựng những điều quan trọng và thiết yếu về công tác thi hành án dân sự (bao gồm thể chế, hệ thống tổ chức THADS, Chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Thi hành án; phương pháp bảo vệ quyền, lợi ích của đương sự; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành THADS và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS địa phương; quy trình, nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại...
653 |aDân sự
653 |aThi hành án dân sự
653 |aCẩm nang
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027877
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027877thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027877 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào