Sách Tiếng Việt
Hoàn thiện thể chế thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Hoàn thiện thể chế thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Ấn phẩm bao gồm những bài viết nghiên cứu, đánh giá về thực trạng các quy định pháp luật cũng như thực tiễn công tác thi hành án dân sự thời gian qua.
Từ khóa tự do Thể chế
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027878-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144118
0021
0041D5959C0-9DA9-4079-8557-7E71034C19C4
005202009171623
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200917162055|zthuvien3
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aHoàn thiện thể chế thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aẤn phẩm bao gồm những bài viết nghiên cứu, đánh giá về thực trạng các quy định pháp luật cũng như thực tiễn công tác thi hành án dân sự thời gian qua.
653 |aThể chế
653 |aThi hành án dân sự
653 |aHoàn thiện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027878-80
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027880thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027878 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027879 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027880 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào