Sách Tiếng Việt
Xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Ấn phẩm trình bày, giải đáp các vướng mắc cơ bản trong quá trình thực thi Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, cũng như đề xuất những quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong Nghị định.
Từ khóa tự do Nghĩa vụ
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Nghị định
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027881-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144117
0021
00497CF218C-46A1-4A29-8320-B59D6C889E63
005202009171618
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200917161647|zthuvien3
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aXây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aẤn phẩm trình bày, giải đáp các vướng mắc cơ bản trong quá trình thực thi Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, cũng như đề xuất những quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong Nghị định.
653 |aNghĩa vụ
653 |aChính phủ
653 |aNghị định
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027881-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027883thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027881 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027882 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027883 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào