Sách Tiếng Việt
Sơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Sơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Ấn phẩm sơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 để giới thiệu đến các độc giả, các cơ quan, tổ chức về những vấn đề lý luận và thực tiễn thi hành Hiến pháp năm 2013
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Sơ kết
Từ khóa tự do Thi hành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027884-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144116
0021
0047716D2B5-8567-47D2-90E7-BD64502A5D42
005202009171611
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200917160941|zthuvien3
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aSơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aẤn phẩm sơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 để giới thiệu đến các độc giả, các cơ quan, tổ chức về những vấn đề lý luận và thực tiễn thi hành Hiến pháp năm 2013
653 |aHiến pháp
653 |aSơ kết
653 |aThi hành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027884-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027885thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027884 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027885 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào