Sách Tiếng Việt
Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013 :
Giá tiền 160.000
Tác giả CN Đinh Ngọc Thắng
Nhan đề Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013 : Sách chuyên khảo / Đinh Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 477tr. ; 24cm.
Tóm tắt Các bài viết trong cuốn sách này chủ yếu tập trung đến những nội dung cơ bản sau: bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực chính trị, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN...
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thực hiện
Từ khóa tự do Quyền con người
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027886-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144115
0021
00458BB85A0-0BFE-4416-B5D8-1DAD8CB4826E
005202009171544
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c160.000
039|y20200917154238|zthuvien3
100 |aĐinh Ngọc Thắng
245 |aQuyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013 : |bSách chuyên khảo / |cĐinh Ngọc Thắng
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a477tr. ; |c24cm.
520 |aCác bài viết trong cuốn sách này chủ yếu tập trung đến những nội dung cơ bản sau: bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực chính trị, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN...
653 |aHiến pháp
653 |aThực hiện
653 |aQuyền con người
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027886-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027888thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027886 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027887 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027888 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào