Sách Tiếng Việt
Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử.
Giá tiền 210.000
Tác giả CN Tưởng Duy Lượng
Nhan đề Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. Tập 1 / Tưởng Duy Lượng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 447 ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu, phân tích, bình luận các vụ án, bản án dân sự - kinh tế có những sai sót, vướng mắc điển hình; từ đó đánh giá tổng kết thực tiễn xét xử và đưa ra hướng xử lí đối với từng loại tranh chấp dân sự - kinh tế.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Xét xử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027889-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144114
0021
0040F8F6D7E-42D6-4DE8-823B-E6213F8E5D6D
005202009171126
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c210.000
039|y20200917112426|zthuvien3
100 |aTưởng Duy Lượng
245 |aPháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. |nTập 1 / |cTưởng Duy Lượng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a447 ; |c24cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu, phân tích, bình luận các vụ án, bản án dân sự - kinh tế có những sai sót, vướng mắc điển hình; từ đó đánh giá tổng kết thực tiễn xét xử và đưa ra hướng xử lí đối với từng loại tranh chấp dân sự - kinh tế.
653 |aDân sự
653 |aKinh tế
653 |aPháp luật
653|aXét xử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027889-91
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027891thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027889 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027890 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027891 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào