Sách Tiếng Việt
Pháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ trên thế giới và Việt Nam :
Giá tiền 134.000
Tác giả CN Trần Kiên; Khuất Thu Hồng; Vũ Công Giao
Nhan đề Pháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ trên thế giới và Việt Nam : Sách tham khảo / Trần Kiên; Khuất Thu Hồng; Vũ Công Giao
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 323tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về hội, tổ chức phi chính phủ; gợi mở một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hội và tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Tổ chức phi chính phủ
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027944-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144096
0021
004B223DB3C-E6B9-4DB1-B9A6-D64C9E337294
005202009161117
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c134.000
039|y20200916111450|zthuvien3
100 |aTrần Kiên; Khuất Thu Hồng; Vũ Công Giao
245 |aPháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ trên thế giới và Việt Nam : |bSách tham khảo / |cTrần Kiên; Khuất Thu Hồng; Vũ Công Giao
250 |aLần thứ nhất
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a323tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về hội, tổ chức phi chính phủ; gợi mở một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hội và tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.
653 |aTổ chức phi chính phủ
653 |aThế giới
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027944-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027946thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027944 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027945 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027946 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào