Sách Tiếng Việt
Chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của Liên minh Châu Âu :
Giá tiền 62.000
Tác giả CN Đặng Minh Đức; Đinh Ngọc Thắng
Nhan đề Chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của Liên minh Châu Âu : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức; Đinh Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2019
Mô tả vật lý 357tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách chuyên khảo gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về chủ quyền quốc gia; Chương 2: Thực trạng chia sẻ chủ quyền quốc gia giữa các nước thành viên với Liên minh Châu Âu; Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa tự do Quốc gia
Từ khóa tự do Hội nhập
Từ khóa tự do Chủ quyền
Từ khóa tự do Liên minh Châu Âu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027938-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144094
0021
004AF061050-963C-48A8-B1E2-D10AC6E7D1EB
005202009161052
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c62.000
039|y20200916105030|zthuvien3
100 |aĐặng Minh Đức; Đinh Ngọc Thắng
245 |aChủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của Liên minh Châu Âu : |bSách chuyên khảo / |cĐặng Minh Đức; Đinh Ngọc Thắng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2019
300 |a357tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách chuyên khảo gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về chủ quyền quốc gia; Chương 2: Thực trạng chia sẻ chủ quyền quốc gia giữa các nước thành viên với Liên minh Châu Âu; Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
653 |aQuốc gia
653 |aHội nhập
653 |aChủ quyền
653|aLiên minh Châu Âu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027938-40
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027940thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027938 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027939 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027940 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào