Sách Tiếng Việt
Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) :
Giá tiền 119.000
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Chí chủ biên ; Trịnh Tiến Việt
Nhan đề Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên ; Trịnh Tiến Việt
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 395tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách phân tích các qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, gồm: khái niệm, phạm vi áp dụng, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Giới thiệu các qui định vè trách nhiệm hình sự của pháp nhân một số nước trên thế giới. Đưa ra kiến nghị để xử lí các vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Từ khóa tự do Thủ tục truy cứu
Từ khóa tự do Pháp nhân
Từ khóa tự do Trách nhiệm hình sự
Từ khóa tự do Thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027950-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144093
0021
004697BE02C-CFC5-4B93-94B2-05BB9C86232E
005202009161021
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c119.000
039|y20200916101912|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Chí chủ biên ; Trịnh Tiến Việt
245 |aThủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Ngọc Chí chủ biên ; Trịnh Tiến Việt
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a395tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách phân tích các qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, gồm: khái niệm, phạm vi áp dụng, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Giới thiệu các qui định vè trách nhiệm hình sự của pháp nhân một số nước trên thế giới. Đưa ra kiến nghị để xử lí các vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
653 |aThủ tục truy cứu
653 |aPháp nhân
653 |aTrách nhiệm hình sự
653|aThương mại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027950-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027952thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027950 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027951 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027952 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào