Sách Tiếng Việt
Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay /
Giá tiền 79.000
Tác giả CN Nguyễn Thị Tố Uyên
Nhan đề Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tố Uyên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 266tr. ; 21cm.
Tóm tắt cuốn sách “Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Thị Tố Uyên biên soạn, trình bày những vấn đề lý luận, quá trình hình thành, phát triển, phân tích thực trạng và các quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường."
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Tổ chức xã hội
Từ khóa tự do Cơ chế pháp lý
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027953-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144092
0021
004ED983DEB-A91F-4F07-9668-D5242779429F
005202009161014
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c79.000
039|y20200916101143|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Tố Uyên
245 |aCơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thị Tố Uyên
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a266tr. ; |c21cm.
520 |a cuốn sách “Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Thị Tố Uyên biên soạn, trình bày những vấn đề lý luận, quá trình hình thành, phát triển, phân tích thực trạng và các quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường."
653 |aMôi trường
653 |aTổ chức xã hội
653 |aCơ chế pháp lý
653|aBảo vệ môi trường
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027953-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027955thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027953 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027954 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027955 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào