Sách Tiếng Việt
Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay /
Giá tiền 71.000
Tác giả CN Vũ Dũng
Nhan đề Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay / Vũ Dũng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2020
Mô tả vật lý 374tr. ; 21cm.
Tóm tắt Sách được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình; Chương 3: Thực trạng mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Chương 4: Bối cảnh trong nước và quốc tế, dự báo xu hương và đề xuất giải pháp. Xuyên suốt trong các chương của cuốn sách là mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình được nhìn nhận qua việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình, Cuốn sách cũng phân tích một số mặt hạn chế trong việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình.
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Cộng đồng
Từ khóa tự do Mối quan hệ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027956-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144091
0021
004F29E18E2-7E01-4406-9ECC-610C62A1D252
005202009160934
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c71.000
039|y20200916093153|zthuvien3
100 |aVũ Dũng
245 |aMối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay / |cVũ Dũng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2020
300 |a374tr. ; |c21cm.
520 |aSách được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình; Chương 3: Thực trạng mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Chương 4: Bối cảnh trong nước và quốc tế, dự báo xu hương và đề xuất giải pháp. Xuyên suốt trong các chương của cuốn sách là mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình được nhìn nhận qua việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình, Cuốn sách cũng phân tích một số mặt hạn chế trong việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình.
653 |aNhà nước
653 |aGia đình
653 |aCộng đồng
653|aMối quan hệ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027956-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027958thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027956 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027957 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027958 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào