Sách Tiếng Việt
Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay /
Giá tiền 180.000
Tác giả CN Nguyễn Văn Huy
Nhan đề Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Huy
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2019
Mô tả vật lý 359tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về thủ tục đăng kí khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; khai tử; đăng kí, quản lí hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và hướng dẫn quản lí, sử dụng giấy tờ, sổ hộ tịch.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Đăng ký
Từ khóa tự do Hộ tịch
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027962-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144089
0021
004BB94F35B-7CEC-457E-8363-73DE3EC13E1D
005202009151637
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c180.000
039|y20200915163528|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Huy
245 |aNghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Văn Huy
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2019
300 |a359tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về thủ tục đăng kí khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; khai tử; đăng kí, quản lí hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và hướng dẫn quản lí, sử dụng giấy tờ, sổ hộ tịch.
653 |aQuản lý
653 |aĐăng ký
653 |aHộ tịch
653|aNghiệp vụ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027962-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027964thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027962 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027963 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027964 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào