Sách Tiếng Việt
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức :
Giá tiền 170.000
Tác giả CN Ngô Thành Can
Nhan đề Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức : Sách chuyên khảo / Ngô Thành Can
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 499tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, giảng viên và bạn đọc quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực này, từ đó hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027965-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144088
0021
0041DCE67B3-50FD-45B8-8356-43E4E2D423B5
005202009151621
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c170.000
039|y20200915161912|zthuvien3
100 |aNgô Thành Can
245 |aĐào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức : |bSách chuyên khảo / |cNgô Thành Can
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a499tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, giảng viên và bạn đọc quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực này, từ đó hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.
653 |aCông vụ
653 |aBồi dưỡng
653 |aĐào tạo
653|aCán bộ
653|aCông chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027965-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027967thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027965 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027966 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027967 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào